Depression kan udløses af stress

Skrevet af: Helse, (8 mar. 2012) www.helse.dk

Tristhed og modløshed i kortere perioder har de fleste af os oplevet, men hvornår overskrides den grænse, der fører ind på depressionens lidt dunkle sti? Og hvad har stress med depression at gøre?
Som med så meget andet, der drejer sig om vores mentale tilstand, er der ikke ét svar på de spørgsmål. Men flere undersøgelser har vist, at depression er den hyppigst forekommende psykiske følgesygdom ved langvarig stress. Kliniske retningslinjer angiver som tommelfingerregel, at der først er tale om depression, når en person gennem længere tid har oplevet symptomer som for eksempel nedtrykthed, træthed, nedsat energi, koncentrationsbesvær, søvnproblemer, manglende selvtillid eller selvfølelse.
Depression opdeles i lette, moderate og svære depressioner afhængigt af, hvor mange og hvor hyppige symptomer folk har. Det er som regel de svære depressioner, der behandles medicinsk og ofte i kombination med psykoterapi. En let depression kan ofte afhjælpes alene med viden og kendskab til sygdommen og - som det også gælder for stress - ved livsstilsændringer som f.eks. regelmæssig søvn, motion, færre psykiske belastninger og mindre alkohol. Psykologhjælp eller samtaleterapi kan også være en mulighed.


Forskellen på depression og stress

Nogle af symptomerne på stress og depression ligner hinanden, og derfor kan det af og til være svært at fastslå, om der både er tale om stress og depression eller kun en af delene, men er man i tvivl, bør man søge læge. For depression gælder, at jo tidligere i sygdomsforløbet behandlingen sættes i gang, desto mindre bliver skadevirkningerne på privat- og arbejdslivet, og jo mindre bliver også risikoen for, at man rammes af endnu en depression senere i livet.
Hvor stress er en tilstand, der ikke skal behandles med medicin, er depression en sygdom, der i de svære tilfælde kræver medicinsk behandling.


Konsekvenser af stress og depression

Det er ingen hemmelighed, at stress og depression ofte påvirker vores funktions- og arbejdsevne.
Det kommer blandt andet til udtryk ved, at produktiviteten nedsættes, at man har øget sygefravær, eller at man i de svære tilfælde tidligt må trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
I tilfælde, hvor depression er udløst af stress i arbejdet, er det meget vigtigt, at arbejdspladsen inddrages i at ændre de forhold, som virker belastende. Ændrede arbejdsforhold kan være forudsætningen for, at man kan vende tilbage til arbejdet efter en sygemelding. Der kan være tale om, at arbejdspladsen i samarbejde med den depressionsramte sikrer nedsat arbejdstid, ændrer arbejdsopgaver, tildeler mindre ansvar osv. i en periode. At ændre på forholdene er til fordel for både arbejdsgiver og medarbejder, da det for langt de fleste ikke er godt at være langvarigt sygemeldt, fordi det kan være svært at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. Derfor skal stress og depressionssymptomer opfattes som kroppens faresignaler om, at noget bør gøres.

Psykiatrifonden har udarbejdet informationsfoldere om henholdsvis stress og depression - de kan findes på www.psykiatrifonden.dk.


Vidste du...
.. at en rystetur med hele kroppen, kan gøre din krop mere afslappet og rolig.