Kroniske smerter i hverdagen

Skrevet af: FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter, www.faks.dk

Følelsen af succes kommer ikke fra, hvad du har udrettet, men snarere fra, om dine personlige forventninger bliver indfriet.Lær at værdsætte de ting, du kan, forsøg at lade være at fokusere på de ting, du ikke kan.Vær realistisk, drop forsøget på at være perfekt, slip kontrollen. Gør ting, der gør dig glad, og som du stadig formår. 


Planlæg dig til færre smerter

Det kan tage flere år at lære at se sammenhængen mellem specifikke aktiviteter og smerterne. En dagbog er et rigtig godt værktøj til at identificere både negative og positive aktiviteter i din hverdag og se dine smerter og funktionsevnes udvikling over tid.

  • Skriv dine aktiviteter ned, så du kan se, om det går dårligere eller bedre.
  • Undgå at lave for mange aftaler tæt på hinanden, levn plads til hviledage. 
  • Sæt små daglige delmål, som du ved, du kan overkomme.


Af Sano:

Livskvalitet og balance i hverdagen

Når du lever med kroniske smerter, er det afgørende for din livskvalitet, at du reagerer hensigtsmæssigt i forhold smerterne og finder en god balance mellem hvile og aktivitet.

Når man har ondt, vil man dog have en naturlig tendens til at undgå at bruge eller bevæge de dele af kroppen, smerten stammer fra. Det er en medfødt overlevelsesstrategi, som sikrer, at vi handler hensigtsmæssigt i farefulde situationer.

Kontakt din sygeplejerske for at få hjælp til at bruge smertedagbogen eller tag en samtale med din ergoterapeut om balancen mellem aktivitet og hvile.


Vidste du...
.. at farverne omkring os har indflydelse på vores humør og følelser, grøn kan virke afslappende, og blå kan skabe overblik og glæde.