Muskel- og skeletsygdomme

Skrevet af Sano

Muskel- og skeletsygdomme er relateret til muskler, sener, knogler og led. Muskel- og skeletlidelser omtales også som sygdomme i bevægeapparatet. Typiske eksempler er ondt i ryggen, slidgigt, osteoporose (knogleskørhed), fibromyalgi, piskesmæld, musearm og leddegigt.  Sygdomsgruppen er typisk karakteriseret ved smerter og nedsat fysisk funktion.

Muskel- og skeletsygdomme har stor indvirkning på det fysiske formåen, det psykiske velbefindende samt overskud til at opretholde et socialt liv. Muskel- og skeletsygdommene kan medføre aktivitetsbegrænsninger, sygefravær og arbejdsophør eller arbejdsskift.

Muskel- og skeletsygdomme er den hyppigste form for langvarig sygdom og den sygdomsgruppe, der forårsager flest tabte gode leveår ifølge Statens Institut for Folkesundhed.


Tværfaglig behandling

På Sano arbejder den reumatologiske overlæge, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker dagligt sammen om at hjælpe mennesker med muskel- og skeletsygdomme og de vidtrækkende konsekvenser, det har for livskvaliteten hos den enkelte. 


Referencer:

Folkesundhedsrapporten fra Statens institut for Folkesundhed  

Vidste du...
.. at teambuilding styrker arbejdsmiljøet, ved at åbne kommunikationen og ved at kendskabet til hinanden bliver større.