Sygdom og rygning

Skrevet af: Kræftens Bekæmpelse, ( januar 2011) www.cancer.dk 

Du har sikkert hørt masser af gange, at rygning er sundhedsskadelig. Samtidig er du måske i tvivl og spørger dig selv: Vil jeg blive syg? Ingen kan vide det med sikkerhed. Man ved, at kroppen kan tage skade af de giftige stoffer i tobaksrøgen, men det er individuelt, hvor følsom man er for giften. Derfor er det også forskelligt, hvor hurtigt rygere bliver syge af at ryge.


Farlig tobaksrøg

Tobaksrøg indeholder kemiske stoffer, som kan virke kræftfremkaldende, nedbryde lungerne og medføre hjerte-kar-sygdomme. Det er årsagen til, at der hvert år dør 12.000 danskere for tidligt som følge af rygning. Rygere lever gennemsnitligt ti år kortere end folk, der aldrig har røget. 


Begyndende helbredsproblemer

Hvis du ryger dagligt gennem mange år, vil rygning sandsynligvis begynde at give dig helbredsproblemer, når du er i slutningen af fyrrerne. De typiske helbredsproblemer vil være: Dårlig kondition, åreforkalkning, forhøjet blodtryk, dårligt blodomløb, nedsat lungefunktion, daglig hoste, hyppige forkølelser og efterhånden hyppige lungebetændelser. 


Vigtigt at gå til lægen

Som ryger er du måske bange for at gå til lægen og blive undersøgt for symptomer, som kan skyldes rygning. Det kan være svært at erkende sammenhængen mellem de daglige rygevaner og bestemte helbredsproblemer. Men jo før du bliver klar over denne sammenhæng, jo hurtigere kan du gøre noget for at passe på din krop. Det er vigtigt, at du går til lægen, så snart du får mistanke om, at din krop er belastet af rygning, så du kan få behandlet skaderne, inden de bliver livstruende.


Kræft

Tobaksrøg indeholder mindst fyrre kræftfremkaldende stoffer, og rygning er årsag til mere end ti forskellige kræftformer. Dermed er tobaksrøg den mest kræftfremkaldende kilde i vores miljø. Man anslår, at ca. hvert tredje kræftdødsfald skyldes rygning. Røgen påvirker hele kroppen. Når man ryger, suger man tobaksrøg gennem munden og luftvejene ned til lungerne. Derfor opstår mange kræfttilfælde i disse dele af kroppen. Fra lungerne føres nogle af de kræftfremkaldende stoffer med blodet rundt til kroppens organer, før de til sidst udskilles med urinen. På den måde kan rygning give kræft i dele af kroppen, som ikke direkte er udsat for røg. Efter et rygestop vil risikoen for at få kræft over en årrække nærme sig risikoen hos dem, der aldrig har røget. 


Hjerte-kar-sygdomme

Rygning er en medvirkende årsag til åreforkalkning. Åreforkalkning er en langsom belægning i kroppens blodårer, som gør, at blodet har vanskeligt ved at komme igennem. Røgen øger også antallet af blodplader og størrelsen på blodpladerne, og rygning af en cigaret får blodpladerne til at klumpe sig sammen.


Hermed øges risikoen for blodpropper, og blot fem cigaretter om dagen fordobler risikoen for akut blodprop.Når du stopper med at ryge, opnår du en hurtig positiv effekt. Antallet af blodplader mindskes, de får normal størrelse og deres øgede tendens til at klumpe sig sammen forsvinder. Risikoen for blodpropper halveres i løbet af et år. Åreforkalkningen bliver langsomt mindre, og efter fem år vil du gennemsnitligt have samme lave risiko for blodpropper som en person, der aldrig har røget.

Lungesygdomme

Lungerne irriteres og ødelægges af røgens indhold af ætsende stoffer, og funktionen nedsættes gradvist. Lungerne kan derfor ikke rumme samme mængde luft som raske lunger. Når funktionen af lungerne kommer under et vist niveau, kalder man det for rygerlunger eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). KOL er en kronisk betændelsestilstand i lungerne, som kan give invaliderende åndenød. Betændelsen medfører øget slimdannelse i lungerne, og KOL kan i værste fald føre til kvælning.

Ved rygestop forsvinder den kroniske infektion, og det giver en lille forbedring af lungefunktionen. Slimproduktionen og risikoen for lungebetændelse falder også til normalt niveau. Nedbrydningen af lungerne aftager, men det ødelagte lungevæv kan ikke gendannes. Nogle KOL-patienter vil fortsat lide af åndenød, men fysisk aktivitet kan medvirke til, at den tilbageværende lungefunktion udnyttes bedst muligt.


Andre sygdomme

Rygning kan medføre en række andre helbredsproblemer:

  • Dårligt immunforsvar og flere infektioner.
  • Flere problemer i forbindelse med en operation.
  • Åreforkalkning, som kan medføre smerter, dårlig heling af sår og koldbrand i benene.
  • Bleg og grålig hud, flere rynker og mere gråt hår og skaldethed hos mænd.
  • Større risiko for at udvikle blindhed og nyresygdom hos rygere, som har sukkersyge.
  • 3 - 6 gange så stor risiko for paradentose og løse tænder.
  • Nedsat frugtbarhed hos mænd og kvinder og deraf følgende ufrivillig barnløshed.
  • Problemer med overførsel af næringsstoffer og ilt til barnet i forbindelse med graviditet. Barnet fødes oftere for tidligt og/eller med lav vægt. Der er en forøget risiko for dødfødsel og en fordoblet risiko for, at barnet dør i løbet af det første år. Et rygestop indenfor de første tre måneder af graviditeten fjerner den øgede risiko for barnet.


Vidste du...
.. at du bliver sundere i løbet af et par timer, når du stopper med at ryge!