Konditionstræning - hvorfor?

Af Mobile Fitness

De fleste danskere bevæger sig ikke nok. For lidt motion og dårlig kondi har alvorlige konsekvenser for helbredet! Det har en negativ effekt på vores sundhed, vi risikerer at få livsstilssygdomme og nedsætte antal leveår. Men ved at motionere, kan du sikre dig, at din krop ikke går i forfald.


Konditionstræning mod livsstilssygdomme

Fysisk inaktivitet har en negativ indflydelse på kroppen. Kroppen kommer så at sige på pension før tid, på grund af større risiko for livsstilssygdomme. Herunder type-2 sukkersyge, hjerte-kar sygdomme, for højt blodtryk m.m. Livsstilssygdomme medfører ofte nedsat livskvalitet og øget risiko for tidlig død. Uanset om du lider af livsstilssygdomme eller ej, er det ikke for sent at lave om på din livsstil. Du kan selv gøre en lille indsats og få stor gevinst igen.

Du kan forebygge mod livsstilssygdomme på mange måder, regelmæssig konditionstræning er et af de mest effektive midler.

Lidt daglig konditionstræning afhjælper de negative følger, der er ved en ellers inaktiv dag, fx en dag på kontoret, bag rattet eller på skolebænken.


3 huskeregler til konditionstræning

  1. Brug de store muskler - gerne aktivitet med hele kroppen.
  2. Moderat til høj intensitet.
  3. Kodeordet er bevægelse.

Har du god kondi?

Din kondi er et udtryk for, hvor god din krop er til at klare fysisk arbejde. Konditionen udtrykkes i et kondital: Kondital = ml. ilt/ min. /kg. kropsvægt.

Konditallet viser musklernes evne til at optage ilt, når du arbejder.

Kontakt din fysioterapeut på Sano, for at blive testet og retestet.


Referencer:

"Aerob og Anaerob Træning" af Lars Michalsik & Jens Bangsbo, 2006

Sundhedsstyrelsen www.sst.dk

Vidste du...
.. at motion giver dig overskud og gør dig glad.