Hvor meget fedt har du på kroppen?

Skrevet af: Christian Bitz & Arne Astrup,"Verdens bedste kur 2.0", 2012

Det for mange velkendte BMI-tal giver ikke et sandfærdigt billede af, hvor meget fedt du har på kroppen. At finde ud af det kræver faktisk en decideret måling, og det kan gøres på forskellige måder. Rundt omkring i fitnesscentre tilbydes der målinger med diverse instrumenter, der måler kroppens ledningsevne ved at sende en svag strøm gennem fødder og hænder. Målingerne er unøjagtige, men giver dog et omtrentligt tal for kroppens fedtmasse. I virkeligheden er det ikke så meget selve målingen, der giver informationer om fedtmassen, men snarere alle de andre data, man skal taste ind, når kroppens fedtmasse skal beregnes. Man kan derfor lige så godt selv beregne fedtmassen.


Har du en lommeregner, er det ikke så vanskeligt, som det måske umiddelbart ser ud.

Mand: fedtmasse (kg) = (0,66 × vægt) - (0,3 × højde) - (0,02 × alder) + 19,8

Kvinde: fedtmasse (kg) = (0,66 × vægt) - (0,3 × højde) - (0,02 × alder) + 31,2   

Eksempel: En 55-årig kvinde vejer 75 kg og måler 165 cm. Man sætter tallene ind i formlen:

fedtmasse (kg) = (0,66 × 75) - (0,3 × 165 cm) - (0,02 × 55) + 31,2  Husk, at man først ganger tallene inde i parenteserne, før de lægges sammen og trækkes fra. Fedtmassen bliver så: 49,5 - 49,5 - 1,1 + 31,2 = 30,1 kg. Det betyder, at ud af kvindens 75 kg er de 30,1 kg fedt.


Det kan være godt at vide, hvor meget fedt du har på kroppen, men du vil sikkert også gerne vide, hvad der er normalt. Det er bare svært at sige, da det jo netop afhænger af køn, alder og højde. Derfor er det mere hensigtsmæssigt at udregne kroppens fedtprocent, som er den procentuelle andel, fedtet udgør af din samlede vægt.


Kroppens fedtprocent = (Fedttmasse (kg) × 100) /  (Vægt (kg))

I eksemplet ovenfor sætter man fedtmasse og vægt ind:

kroppens fedtprocent =  (30,1 kg × 100) / 75 kg = 40,1 %

Den beskedne overvægt defineres som en fedtprocent på mellem 20 og 25 % for mænd og mellem 30 og 35 % for kvinder, mens egentlig fedme er, når fedtprocenten er over 25 % for mænd og 35 % for kvinder. Man skal være opmærksom på, at hvis BMI-tallet er lavere end 25-26, så vil formlen ofte give en for høj fedtprocent. Så hvis du er så langt nede i vægt, er det bedre at nøjes med at bruge BMI, taljeomkreds, og så spejlet!

Når dit BMI er mellem 18,5 og 25, og du derfor burde være slank nok, så gælder det om at vurdere, om det bare skyldes, at du har mange muskler og måske kraftige knogler, eller om du trods dit normale BMI måske alligevel har for meget fedt på kroppen. Her er det spejlet, der er den bedste målestok, meget bedre end maskiner, skannere og formler.Selv om din fedtprocent er for høj, behøver det ikke være helt så sundhedsskadeligt, som det lyder. Hvis fedtet sidder de 'rigtige' steder, dvs. på ben, hofter og lår (pæreform), er det ikke så skadeligt, som hvis det sidder på maven (æbleform), dvs. omkring vitale organer. De helbredsmæssige gevinster ved at tabe sig er helt klart størst, hvis du er æbleformet.


Vidste du...
.. at fiskepålæg som makrel i tomat, tun og torskerogn tæller med i anbefalingen om at spise 200-300 gram fisk om ugen!