Fællesskab

Skrevet af: Christian Bitz & Arne Astrup,"Verdens Bedste Kur 2.0", 2012

Nogle er gode til at tabe sig alene, men langt de fleste vil have glæde af at søge støtte og opbakning hos andre. Det kan fx være familien, der spiser det samme til måltiderne og holder igen med det søde. Men det kan også være kollegaer, så I går sammen på kur og er sammen om projektet. I kan fx veje jer hver mandag, hvilket kan have en motiverende effekt, når man ved, at man skal 'stå til regnskab' for de andre.

Det kan også være, du kan lokke veninder, venner eller familiemedlemmer med på kur. Det er i hvert fald vores erfaring, at mange vil have glæde af et forum, hvor man kan dele viden og erfaringer. Og det behøver ikke være et fysisk forum. 

Lukkede grupper på Facebook er også velegnet til at støtte og hjælpe hinanden. Man kan fx lære af hinandens fejl og forslag til at komme lettere gennem hverdagen. I gruppen kan man også poste sin vægt en gang om ugen. Så selv om du er alene på kur, er der ingen grund til, at du skal være alene om det!


Vidste du...
.. at der er lige så meget sukker i saftevand og juice, som der er i sodavand.