Velkommen til MitSano

Formålet med MitSano er at tilbyde dig en digital platform, som du kan bruge til at kvalificere og understøtte den træning og rehabilitering, som du og Sano i samarbejde har tilrettelagt. MitSano kan afhængigt af dit behov tilbyde dig viden, instruktioner og øvelser både før, under og efter dit forløb på Sanos trænings- og rehabiliteringscenter.

MitSano indeholder et meget stort træningsøvelsesarkiv. Sammen med din behandler på Sano udarbejder I et program, som er tilpasset dine udfordringer.

Derudover byder MitSano på en masse viden om alt fra at leve med en kronisk sygdom til information om kost, søvn, smerter, motion og rygning. Du finder også spændende læsning om velvære og forebyggelse af stress.

MitSano består af et samtalemodul, hvor du efter forud indgået aftale kan kommunikere direkte med dine kontaktpersoner på Sano. Via samtalemodulet vil vi løbende og i fælleskab justere og eventuelt øge din træningsindsats. Det gør vi fx gennem nye øvelser eller anden form for rådgivning og vejledning.

Endelig indeholder MitSano også en mulighed for, at du kan blive inviteret ind i en social gruppe med ligestillede.

Det er vores forhåbning, at du vil få god gavn af indholdet på MitSano, og at du får oplevelsen af, at Sano med denne digitale platform støtter dig i at nå de mål, som du i samarbejde med personalet på Sano har fastlagt for netop dit forløb.

Velkommen til MitSano.

Opret bruger

Download App

Scan QR-koden

qr code

Før, under og efter dit ophold

Der er mange forskellige måder at bruge MitSano på, alt efter hvornår i forløbet du første gang får adgang til den digitale platform.

Før dit ophold

Såfremt du er en af dem, der allerede har været til forundersøgelse på Sano på det tidspunkt, hvor du blev henvist til Sano, vil du gennem anvendelsen af MitSano kunne opnå viden om og støtte til, hvordan du bedst muligt forbereder dig til dit ophold på Sano.

Din forberedelse kan fx være, at du allerede ved forundersøgelsen får nogle træningsøvelser, som er udvalgt specielt til dig. Din forberedelse kan også bestå af rådgivning og instrukser i, hvordan du opnår en bedre søvn eller fx et vægttab, hvis det er aktuelt for dig.

Gennem en målrettet forberedelse vil du i langt højere grad være i stand til at profitere af den træning og rehabilitering, som Sano tilbyder dig, når du kommer på ophold.

Under dit ophold

Såfremt du først får adgang til MitSano, når du er ankommet til Sano, vil du gennem denne løsning opnå adgang til 1. De træningsøvelser som du modtager fra din behandler og 2. Få dine dags- og ugeprogrammer ind på MitSano, så du kan bruge løsningen som en kalenderoversigt, der nemt giver dig adgang til information om, hvornår og hvor du skal deltage i forskellige aktiviteter.

Du får også adgang til skriftlig kommunikation med dine behandlere og eventuelt kontakt i form af grupper eller lignende med de personer, som opholder sig på Sano på samme tid som dig.

Efter dit ophold

Efter du har været på ophold på Sano, er det meningen, at du skal fortsætte med træningen derhjemme for at vedligeholde den positive udvikling. I den forbindelse kan MitSano blive en god støtte for dig; dels ved hjælp af det video-træningsprogram, som er udviklet specielt til dig og dels ved, at du kan fortsætte med at kommunikere med dine kontaktpersoner på Sano, efter du er taget hjem.

Tanken er, at du gennem en fortsat kommunikation er i stand til at fastholde dig selv i at træne eller ændre livs- og arbejdsstil. Gennem dine spørgsmål og input vil Sanos medarbejdere løbende kunne tildele dig input i forhold til brug af andre typer øvelser og træningsprogrammer. Vi tilbyder dig også den støtte, rådgivning og vejledning, som du har behov for i arbejdet med at fastholde eventuelle, andre andre ændringer i dit liv.

Gennem MitSano har du også mulighed for at indgå i socialt netværk med andre, der er eller har haft et forløb på Sano.

Deltag i et socialt netværk

I mange tilfælde kan det at indgå i et socialt netværk med ligestillede give ny inspiration og motivation. Et socialt netværk gør det lettere at forandre noget, der er svært, hvad enten det er at få trænet eller nå dine øvrige mål.

MitSano indeholder således også den funktion, at du herigennem vil kunne tilmelde dig et elektronisk, socialt netværk med andre, der har adgang til MitSano. For at melde dig ind i et socialt netværk, skal du foretage dig følgende:

Skriv med dine kontaktpersoner

Som en væsentlig del af MitSano er det muligt for dig at kommunikere direkte med dine kontaktpersoner på Sano. Kommunikationen foregår ved, at når der opstår et spørgsmål vedrørende din træning eller behandling, skriver du til teamet. Du vil få svar inden for max en uge. Dine kontaktpersoner er ligeledes i stand til at skrive til dig.

Sådan gør du

Med henblik på at skrive med dine kontaktpersoner skal du gøre følgende:

Hvem er Sano

Sano er et højt specialiseret trænings- og rehabiliteringscenter for alle med led, ryg- og muskellidelser. Sano modtager henvisninger til ophold/forløb fra egen læge, speciallæge eller fra en regional sygehusafdeling, ligesom vi modtager henvisninger på betalt ophold fra privathospitaler, sundhedsforsikring eller forsikringsselskab. Endelig er det muligt at betale selv for et ambulant forløb eller ophold på Sano.

Sano er landsdækkende og har afdelinger i Aarhus, Middelfart og Skælskør. Centret er i lighed med andre hospitalsenheder akkrediteret ved DDKM.

Sano er ejet og drevet af Gigtforeningen.

Sådan arbejder vi

Såvel internationalt som nationalt er der enighed om, at træning og rehabilitering af mennesker med kroniske eller akutte lidelser og evt. smertetilstande i ryg, led og muskler bør ske med inddragelse af personale fra forskellige faggrupper. Derfor er al træning og rehabilitering på Sano tværfagligt tilrettelagt. De tværfaglige team på Sano består primært af læge, fysioterapeut, ergoterapeut og sygeplejefagligt uddannet personale.

Aktivitets- og smerteproblematikker er ofte kun er en del af den udfordring, du oplever i forlængelse af din lidelse eller dit traume. Derfor har Sano en aktivitetsorienteret tilgang til den træning og rehabilitering, som vi sammen med dig planlægger.

Centret har et meget stærkt fokus på fælles målsætninger for forløbet, aktiv deltagelse og hjælp til mestring med udgangspunkt i ressourcer og raske sider. Indsatsen omfatter ofte både fysisk, psykisk, praktisk og social træning. Vi lægger vægt på en god ligevægt mellem aktivitet og afspænding og på balancen mellem aktiviteter og hvile. Endelig målretter vi enhver træning, så du kan fortsætte træningen hjemme efter endt ophold/forløb.

Vi kan som udgangspunkt tilrettelægge trænings- og rehabiliteringsforløbet inden for en hvilken som helst tidsramme, men i en række tilfælde er anbefalingen, at træningen bliver tilrettelagt i en vekselvirkning mellem ophold og ambulant træning og rehabilitering.

Opholdenes varighed spænder mellem 1-4 uger, og varigheden afhænger af aktivitetsproblematikkernes kompleksitet og i hvilket omfang, MitSano kan benyttes til at understøtte det enkelte forløb.

Tilbud om opfølgning

Selv om du har været på ophold på Sano, kan det være, at du med tiden oplever et behov for at få genopfrisket den træning, som du deltog i, eller som du er blevet tilbudt gennem MitSano. Det kan også være, at du opdager nye behov, når du er kommet hjem fra et ophold og har brug for et kort, intensivt forløb, hvor du tilegner dig nye færdigheder.

Såfremt det er tilfældet, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi kan tilbyde dig en række forskellige trænings- og aktivitetsmuligheder af både kortere eller længere varighed. Du kan læse om vores tilbud og aktiviteter på Sano’s hjemmeside – og husk, at vi også kan skræddersy et forløb, så du får præcis det, du har brug for.

www.sanocenter.dk